Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De PicaDe Gennepse Picardie en de circumvallatielinie van het Genneperhuisrdie in de circumvallatielinie van het Genneperhuis

Tussen de Niers en de huidige Steendalerstraat was ter hoogte van de Wagenstraat in de circumvallatielinie van het Genneperhuis een dubbel verdedigingswerk aangelegd.
 
Vanuit deze versterking werden het Niersdal en de Picardie en de Steendalerstraat bewaakt. Beide wegen waren in die tijd doorgaande wegen langs en door de Looi naar Hommersum. Via deze wegen en het Niersdal zouden Spaanse legereenheden een aanval op Gennep uit kunnen voeren.