Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De kaart van Visscher met de batterijen geschut aan de MaasBatterijen geschut langs de Maas

In de oude documenten over het beleg van het Genneperhuis is te lezen: 'Op den oever van de Maas, tegenover de vesting ‚ plantte men veel geschut, dat de vyanden zeer hinderde'. Elders wordt vermeld dat aan de Oeffeltse kant van de Maas twaalf kanonnen en vier mortieren stonden.
Op de kaart van Visscher zijn de batterijen geschut aangegeven met de letter B. Een batterij bestond uit een aantal naast elkaar geplaatste kanonnen.
Omdat deze kanonnen de vesting konden bestoken, waren ze ook bereikbaar voor het geschut van de Spanjaarden op het Genneperhuis. De kanonnen en de bijbehorende soldaten werden daarom beschermd door grote rieten manden die gevuld waren met zand. Vijandelijke kogels smoorden zo in het zand zonder veel schade aan te richten.
 
Op de negentiende juni werd er voor het eerst geschoten op de vesting. De mortieren van de batterijen over de Maas deden een proef en wierpen enkele 'granaden' in 't Huys. Deze 'baerden sulck een kracht en veroorsaeckten sulck ellende, dat het gekerm in 't leger gehoort werd'. Maar de belegerden in het Genneperhuis vuurden terug met hun kanonnen en maakten de mortieren van de Staatsen bijna onklaar.
Uitzichtpunt aan de Maas tegenover het Genneperhuis 
Aan de Oeffeltse kant van de Maas is een uitzichtpunt gemaakt op een van de plekken waar de batterijen geschut van Frederik Hendriks leger hebben gestaan. Het uitzichtpunt is bereikbaar via een (struin)pad vanaf het Oeffeltse veerhuis.