Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Bronnen

Tijdens mijn onderzoek heb ik vele bronnen geraadpleegd. Veel informatie heb ik op internet gevonden via Google. Helaas is van veel informatie op internet de oorspronkelijke bron niet te achterhalen.

 

De belangrijkste geraadpleegde bronnen zijn:

 • Kleefse kadasterkaarten van 1732 en het boek 'De regio Gennep aan de ketting' van G.Aymans e.a. 
 • Tranchotkaarten opgenomen rond 1803 door Jean Tranchot en na diens overlijden uitgewerkt door F.von Müffling.
 • Nederlandse kadastrale kaarten uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 
 • Bonnebladen en topografische kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw. 
 • Het digitale hoogtebestand van Nederland (AHN). 
 • Google Earth. 
 • RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 
 • Rijksmuseum. 
 • Informatie van streekhistoricus Henk Jaspers. 
 • Het rapport 'Zoeken naar een speld in een hooiberg' door J.van Doesburg en A.Müller. 
 • Het boek 'Vesting 't Genneperhuys' door Rien van den Brand en Theo Manders. 
 • Het boek 'Kleine historie van Gennep' door Wiel van Dinter. 
 • Het boek 'Kasteel Huys Middelaer' door Rien van den Brand. 
 • Wikipedia. 

 

Een belangrijke bron van informatie is het doen van waarnemingen in het landschap. Veel details die op de kaart van Visscher staan, zijn in het veld nog steeds te zien. Honderd procent zekerheid kun je echter pas krijgen door het plegen van uitgebreid archeologisch onderzoek. Op veel plaatsen is dit echter niet (meer) mogelijk door stads- en dorpsuitbreidingen en allerlei grondverzet.