Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Disclaimer

Deze website is samengesteld aan de hand van informatie uit diverse bronnen en waarnemingen in het landschap. De eigenaar/samensteller/beheerder van deze website heeft deze met zorg ontwikkeld en van inhoud voorzien.
Bij het raadplegen van deze website dient u er rekening mee te houden dat de vermelde informatie onvolledig kan zijn en onjuistheden kan bevatten.
De eigenaar/samensteller/beheerder van deze website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gebruik van informatie door wie en op welke wijze dan ook en voor eventuele door gebruik ervan ontstane schade.
 
In deze website maak ik zo veel mogelijk gebruik van auteursrechtenvrij materiaal zoals oude kaarten en van zelfgemaakte foto's. Wanneer ik afbeeldingen gebruik die mogelijk niet auteursrechtenvrij zijn, vermeld ik hiervan de bron.
Wanneer u meent van een afbeelding de auteursrechten te hebben, neemt u dan via mail contact met mij op. Als uw claim terecht is, vermeld ik u als bron of verwijder ik de betreffende afbeelding.