Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Journaels over het beleg van het Genneperhuis in 1641

Journael van het beleg van het Genneperhuis door Frederik HendrikIn het gevolg van Frederik Hendrik reisden mensen mee die geen soldaat of bevelhebber waren.
 
Iemand die bijna altijd in het gevolg van Frederik Hendrik aanwezig was, was Constantijn Huygens. Hij was in 1625 benoemd als secretaris van Frederik Hendrik. Tijdens het beleg van het Genneperhuis schreef Constantijn Huygens regelmatig brieven, onder andere aan Amalia van Solms, de echtgenote van Frederik Hendrik. In deze brieven deed hij aan haar verslag van het verloop van de strijd. Ook beschreef hij vaak hoe Frederik Hendrik er aan toe was. Deze brieven zijn een zeer betrouwbare informatiebron over het beleg van het Genneperhuis.
 
Frederik Hendrik had zelf landmeetkunde gestudeerd en had dan ook een aantal landmeters meegenomen om ter plaatse metingen te verrichten en plannen te maken voor verdedigingswerken. Op basis van de metingen werden later kaarten vervaardigd.
In het gevolg van Frederik Hendrik waren ook 'journalisten' aanwezig die verslag legden van de gebeurtenissen voor, tijdens en na de belegering. Door middel van brieven werden de verslagen naar Holland gestuurd waar aan de hand van de brieven regelmatig een 'journael' werd opgesteld dat in Holland te koop was.