Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De Kuilen bij Sint Agatha: deel van de circumvallatielinie van het Genneperhuis

De Kuilen zijn een aantal laaggelegen, natte plekken ten zuidwesten van het dorp Sint Agatha. Het lijkt er op dat De Kuilen reeds aanwezig waren tijdens het beleg van het Genneperhuis in 1641.
Het gebied van de Kuilen wordt doorkruist door twee wegen: in het noorden door de weg Kuilen en in het oosten en zuidoosten door de Heikantseweg.
 
De noordelijke en oostelijke randen van De Kuilen hebben zeer waarschijnlijk deel uitgemaakt van de circumvallatielinie die Frederik Hendrik liet opwerpen tijdens zijn belegering van het Genneperhuis. Hij kon hier prima gebruik maken van de bestaande situatie in het terrein. De Kuilen en de hoge randen erlangs vormden immers een goede barrière tegen eventuele aanvallen van Spaanse troepen vanuit de richting Haps en Cuijk. De hoge rand loopt op enige afstand van de Heikantseweg door tot bijna bij de Heerstraat.
 
De circumvallatielinie van het Genneperhuis bij de Kuilen in Sint Agatha