Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

De circumvallatielinie in het Achterbroek 

De circumvallatielinie in het Achterbroek

 

Onder het noordelijk talud van het Bultjesveld bevindt zich een sloot, mogelijk een gracht van de circumvallatielinie. In het noordoosten gaat de gracht na de bocht nog enkele tientallen meters verder onder het talud. Daar is een nauwelijks zichtbare "bult" in het talud, ter hoogte van de onderste sloot op bijgaande foto. De twee sloten op de foto maken zeer waarschijnlijk deel uit van de linie. Op de foto zijn de sloten te volgen tot halverwege het veld. Enkele honderden meters naar het zuidoosten bevindt zich langs de vroegere Molenweg een wal. Ten noorden van deze wal is een laagte die al op de Kleefse kaart van 1732 in die vorm wordt weergegeven. Dit soort vormen kom je ook tegen bij andere linies zoals van Groenlo en Den Bosch. Het stuk tussen de twee hiervoor genoemde delen van de linie was eerder onvindbaar. Tot op Google Earth een nieuwe versie luchtfoto's verscheen waarop in een weiland op de hoek van het Achterbroek twee donkerder banen aanwezig leken. Nader onderzoek in het veld leerde dat ter plaatse twee sloten/grachten zijn die deel uitgemaakt kunnen hebben van de linie. 

Een en ander resulteert in een mogelijk traject van de linie zoals hierbij afgebeeld. Verder naar het oosten heeft de linie waarschijnlijk precies de noordrand van het huidige industrieterrein gevolgd tot bijna bij de Rijksweg N271.