Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) was het Genneperhuis bij de monding van de Niers in de Maas een machtige burcht

Gracht van circumvallatielinie bij de Stenen Brug in MilsbeekDe circumvallatielinie van het Genneperhuis bij de Stenen Brug

Tussen de Vliegop en het Bultjesveld ligt het dal van de Teelebeek, vroeger Tielebeek geheten. Deze beek is niet aangegeven op de kaart van Visscher en is er in die tijd mogelijk nog niet geweest. Op de Kleefse kadasterkaart van 1732 is de Teelebeek wel aangegeven, maar alleen het deel vanuit het Achterbroek tot de Maas.
 
profiel van een gracht bij de Stenen Brug
 
De circumvallatielinie moet de Teelebeek 'overgestoken zijn' tussen de Vliegop en het Bultjesveld. Tijdens de werkzaamheden bij het verleggen van de loop van de Teelebeek werd de gracht van de linie zichtbaar. De plek kwam overeen met een sloot die zichtbaar is op een luchtfoto van de RAF uit 1944, net ten noorden van de huidige weg Vliegop. Aan de overkant van deze weg hebben Duitse soldaten later in de Tweede Wereldoorlog een loopgraaf gegraven die zichtbaar is op een RAF foto van december 1944. Ook het profiel van deze loopgraaf werd zichtbaar tijdens het graven van de nieuwe beekloop, ongeveer 15 meter westelijk van de gracht van de linie.
Vanaf de beek lag de linie verder langs de onderrand van het hoger gelegen gebied langs de beek.